Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“), které nabylo účinnosti
25. května 2018, představuje základní stavební kámen v novém evropském legislativním rámci ochrany
osobních údajů a rovněž první milník v chápání ochrany osobních údajů jako základního regulačního
nástroje pro oblast tzv. digitální ekonomiky v EU. Osobní data klientů jsou používána pouze a výlučně jen pro potřeby poskytování právních služeb a jsou řádně zabezpečena proti zneužití.

Vyhledávání

Kontakt

JUDr. Eva Brown - advokátka Nademlejnská 18, 198 00 Praha 9
č. reg. v České advokátní komoře: 03890
IČ: 66223903
datová schránka: 8g4hwyp
+420603835609