Cena právních služeb

 

Ceny právních služeb jsou účtovány v souladu s advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb.) s ohledem na povahu požadované pomoci.

 

www.cak.cz/scripts/detail.php

 

Odměna je přiměřená nárokům klienta a je stanovena vzájemnou dohodou, a to vždy na počátku poskytování právních služeb.

 

Individuálně lze sjednat odměnu hodinovou nebo paušální.

 

Ceny právních úkonů:

 

ověření podpisu: 30,-- Kč/podpis

hodinová sazba: 2.000,-- Kč/1 hodinu

právní úkon: 2.000,-- Kč/právní úkon

+ 300,-- Kč - úhrada nákladů

sepsání smlouvy dle náročnosti cca 5.000,-- Kč

konverze dokumentů odměna advokáta: 30,-- Kč za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu

Vyhledávání

Kontakt

JUDr. Eva Brown - advokátka Nademlejnská 18, 198 00 Praha 9
č. reg. v České advokátní komoře: 03890
IČ: 66223903
datová schránka: 8g4hwyp
+420603835609