GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako "GDPR"). Nařízení nabylo účinnosti 25. května 2018 a představuje základní stavební kámen v novém evropském legislativním rámci ochrany osobních údajů.

Začátkem roku nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. AML zákon).Tato novela významným způsobem zasáhla do procesů provádění opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/FT). 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů
https://www.uoou.cz/

Úřad pro ochranu osobních údajů – GDPR (obecné nařízení)
https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Ministerstvo vnitra České republiky – ochrana osobních údajů
https://www.mvcr.cz/gdpr/Default.aspx

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky – ochrana osobních údajů (GDPR)
https://mpo.cz/cz/podnikani/obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr--228672/

 

Vyhledávání

Kontakt

JUDr. Eva Brown - advokátka Nademlejnská 18, 198 00 Praha 9
č. reg. v České advokátní komoře: 03890
IČ: 66223903
datová schránka: 8g4hwyp
+420603835609