Zaměření

Občanské právo zejména:

- nájemní vztahy

- problematika závazků a pohledávek

- smlouvy

   

Rodinné právo zejména:

- rozvodová řízení sporná i nesporná

- vypořádní společného jmění manželů

- výživné

- styk rodičů s dětmi

- svěření nezletilých dětí do pěče

 

Bytové právo zejména:

- sepisování smluv o převodu nemovitostí

- nájmy bytů i nebytových prostor

- žaloby o vyklizení

- výpovědi z nájmu

- bytová družstva

- vlastnictví k bytu

- smlouvy o zástavě

- zastupování před katastem nemovitostí

 

Sepisování smluv a kontroly smluv

 

Advokátní úschovy

 

Ověřování podpisů po telefonické dohodě

 

Dědická řízení

 

Právní služby poskytuji i on-line

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

JUDr. Eva Brown - advokátka Nademlejnská 18, 198 00 Praha 9
č. reg. v České advokátní komoře: 03890
IČ: 66223903
datová schránka: 8g4hwyp
+420603835609