Informace o advokátovi

Od roku 1995 jsem advokátkou, zapsanou v seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou.

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako koncipientka jsem se věnovala právu obchodnímu, konkurzu a ochranným známkám.

V posledních 25 letech se specializuji především na právo rodinné, bytové a právo nemovitostí.

Řeším všechny záležitosti týkající se bytů a nájmů. U nemovitostí poskytuji  služby především u převodů a přechodů vlastnického práva (darovací smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, advokátní úschovy kupní ceny).

V oblasti rodinného práva zastupuji klienty při rozvodu manželství jak formou sporného rozvodu, tak i rozvodu "dohodou". Sepisuji návrhy na rozvod manželství a smlouvy o vypořádání majetku v SJM. Rovněž pomáhám řešit dohody a spory o výchovu a výživu nezletilých dětí, snížení a zvýšení výživného.

Sepisuji smlouvy v oblasti práva občanského, rodinného, bytového a nemovitostí.

Pro své klienty poskytuji ověřování podpisů.

Právní služby poskytuji i on-line.

 

Vyhledávání

Kontakt

JUDr. Eva Brown - advokátka Nademlejnská 18, 198 00 Praha 9
č. reg. v České advokátní komoře: 03890
IČ: 66223903
datová schránka: 8g4hwyp
+420603835609